قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد کارخانه

قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد کارخانه
دسترسی سریع

شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول و نحوه خرید در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8:30 صیح تا 16 بعدازظهر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید


ارتباط با واحد فروش میلگرد

شماره تماس:36065000-031


تماس با کارشناس از طریق واتساپ

شماره تماس: 09911508087

میلگرد ذوب آهن

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه ذوب آهن۲۹۲۰۰۳۰۰ تومان کاهش
۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۱۰۰
بدون تغییر
۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۱۰۰
بدون تغییر
۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه ذوب آهن۲۶۸۰۰
بدون تغییر
۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۱۰۰
بدون تغییر
۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۱۰۰
بدون تغییر
۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۳۰۰
بدون تغییر
۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۴۰۰
بدون تغییر
۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ذوب آهن۲۷۳۰۰۳۳۰۰ تومان کاهش
۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲انبار اصفهان۲۹۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲انبار اصفهان۲۷۱۰۰۳۰۰ تومان کاهش
۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲انبار اصفهان۲۷۱۰۰۳۰۰ تومان کاهش
۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲انبار اصفهان۲۶۸۰۰۳۰۰ تومان کاهش
۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲انبار اصفهان۲۷۱۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲انبار اصفهان۲۷۱۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲انبار اصفهان۲۷۳۰۰۲۰۰ تومان کاهش
۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲انبار اصفهان۲۷۴۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲انبار اصفهان۲۷۳۰۰۲۰۰ تومان کاهش
قیمت میلگرد ذوب آهن با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

درباره میلگرد ذوب آهن درباره میلگرد ذوب آهن میلگرد ذوب آهن از نظر استاندارد و کیفیت بهترین نوع میلگرد می باشد و در سایزهای مختلف تولید می شود،قیمت میلگرد ذوب آهن روزانه آپدیت می شود

میلگرد شاهین بناب

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۶۶۰ بدون تغییر
۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۰۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۴۴۰ بدون تغییر
۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۳۷۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۴۴۰ بدون تغییر
۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۱۲۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۵۳۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۴۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۹۸۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۹۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵.۱۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶.۶۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۴.۲۱۲کارخانه شاهین بناب۲۶۰۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد شاهین بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد صنعت بناب: که در بازار با نام میلگرد شاهین بناب هم شناخته شده است، به صورت آجدار می باشد و با اندازه های 8 تا 32 و گرید A2 و A3 در بازار موجود می باشد. و علامت اختصاری آن BS_CT می باشد.

میلگرد راد همدان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۳۰۰۱۲کارخانه راد همدان۳۰۵۱۰ بدون تغییر
۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶۳۰۰۱۲کارخانه راد همدان۲۹۵۱۰ بدون تغییر
۳۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۸۸۱۰ بدون تغییر
۳۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۷.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۱.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۷۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۱۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۱۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۳۹کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۵۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
۴۰کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه راد همدان۲۸۵۱۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد راد همدان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

درباره میلگرد راد همدان کارخانه راد همدان در سال 1390 در استان همدان تاسیس گردید، میلگردهای تولید شده در این کارخانه از سایز 8 تا 32 و با آنالیز A3 و A4 می باشد. میلگرد راد به صورت آجدار و با استاندارد ملی 3132 در بازار موجود می باشد و نام تجاری Rad بر روی میلگردها حک شده و این میلگردها دارای وزن استاندارد می باشند.

میلگرد کیان کاشان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۴۱کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه کیان کاشانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه کیان کاشانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۹.۵۱۲کارخانه کیان کاشانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A2۱۳.۵۱۲کارخانه کیان کاشانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A2۱۸۱۲کارخانه کیان کاشانتماس بگیرید بدون تغییر
قیمت میلگرد کیان کاشان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه کیان کاشان در سال 1386 به خط تولید میلگرد دست یافت و از تولیدکنندگان میلگرد ساده و آجدار می باشد و با گرید A2 که در دسته محصولات نیمه سخت قرار دارد و گرید A3 که در زمره محصولات سخت است که از سایز 8 تا 16 در بازار قابل دسترسی است.

میلگرد ابرکوه

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۴۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۶۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۰ بدون تغییر
۴۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۷۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۸۰۰۰ بدون تغییر
۴۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۶۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۶۵۰۰ بدون تغییر
۴۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۶۵۰۰ بدون تغییر
۵۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴.۵۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
۵۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
۵۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
۵۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
۵۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
۵۵کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ابرکوه۲۶۴۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد ابرکوه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد بردسیر کرمان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۵۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۰۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۵۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۵۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۵۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۶۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۶۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۶۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
۶۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۵۷۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید بدون تغییر
قیمت میلگرد بردسیر کرمان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه بردسیر کرمان : شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر کرمان در سال 1369 در جنوب شرقی کشور در مجاورت شهرستان بردسیر تاسیس گردید.این کارخانه با بهره گیری از تکنولوژی ترمکس به تولید میلگرد در سایزهای 8 تا 32 و با آنالیز A2 و A3 مطابق با استاندارد ملی 3132 می پردازد.

میلگرد آریا ذوب

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۶۴کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۶۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۶۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۶۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۶۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۶۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۷۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۷۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۲۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۷۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۲۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۷۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
۷۴کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه آریا ذوب۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد آریا ذوب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه آریا ذوب: در سال 1383 در کرج تاسیس شد و کار خود را با تولید میلگرد A2 در دو سایز 16 و 20 آغاز کرد. لذا در سال 1390 با هدف توسعه این مجتمع کار خود را ارتقا داد و به تولید میلگرد های آجدار و ساده در سایزهای 8 تا 32 به روش SILIT به ظرفیت 35 هزار تن در سال پرداخت.

میلگرد آناهیتا گیلان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۷۵کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۲۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۹۰۰۰ بدون تغییر
۷۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۵۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۸۰۰ بدون تغییر
۷۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹.۸۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۸۰۰ بدون تغییر
۷۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۷۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۷۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۷۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۲۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۵.۵۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
۸۵کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۱۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۸۲۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

شرکت فولاد آناهیتا گیلان : در سال 1389 با موضوعیت تولید انواع میلگرد ساختمانی به ثبت رسید. این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران با روش نورد گرم است که به تولید میلگرد ساده و آجدار طبق استاندارد ملی 3132 در سایزهای 8 تا 32 می پردازد. میلگرد A1 میلگرد ساده و A2 ، A3 ، A4 میلگرد آجدار هستند.

میلگرد حسن رود گیلان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۸۶کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۳۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۸۹۰۰ بدون تغییر
۸۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۹۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۶۸۰۰ بدون تغییر
۸۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۸۳۰۰ بدون تغییر
۸۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۸۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۷۶۰۰ بدون تغییر
۹۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۷۶۰۰ بدون تغییر
۹۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۵۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۷۶۰۰ بدون تغییر
۹۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۷۶۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد حسن رود گیلان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه نورد گیلان: با نام حسن رود گیلان در سال 1383 تاسیس شد. میلگردهای تولید شده در این کارخانه به صورت آجدار و در دو گرید A2 و A3 تولید می شود. لذا سایزهای 8 تا 10 با آنالیز A2 و سایزهای 12 تا 20 با آنالیز A3 با علامت اختصاری حک شده NFG CO به بازار عرضه می شود.

میلگرد نورد گرم سمنان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۹۳کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیرید
بدون تغییر
۹۴کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۴.۵۱۲کارخانه نورد گرم سمنان۲۸۷۰۰
بدون تغییر
۹۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۱۱۲کارخانه نورد گرم سمنان۲۶۷۰۰
بدون تغییر
۹۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۲۴۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیرید
بدون تغییر
۹۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۲۸۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیرید
بدون تغییر
۹۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۰۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیرید
بدون تغییر
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه نورد گرم سمنان: شرکت نورد گرم سمنان در سال 1383 با هدف تولید میلگرد به صورت ساده و آجدار تاسیس شد. که در سایزهای 8 تا 25 با گرید A2 و A3 در بازار قابل عرضه می باشد. لازم به ذکر است که میلگرد سمنان به طور مستقیم از شمش 10*10 و 15*15 ساخته و به بازار عرضه میگردد.

میلگرد سیرجان حدید

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۹۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۸۶۰۰ بدون تغییر
۱۰۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۸۴۰۰ بدون تغییر
۱۰۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۸۴۰۰ بدون تغییر
۱۰۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۲۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۷۸۰۰ بدون تغییر
۱۰۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۶۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۷۸۰۰ بدون تغییر
۱۰۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۱۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۷۸۰۰ بدون تغییر
۱۰۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۳.۵۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۷۸۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد سیرجان حدید با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه سیرجان حدید: کارخانه سیرجان حدید جنوب در سال 1390 در شهر سیرجان با هدف تولید انواع میلگرد A2 و A3 که در سایزهای 10 الی 32 به بازار عرضه می شود تاسیس شد. همچنین از تولیدات این کارخانه می توان به میلگرد آجدار کلاف و شاخه ای اشاره کرد، که از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژ می باشد.

میلگرد سیرجان جهان فولاد

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۰۶کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۴.۷۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۰ بدون تغییر
۱۰۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۲۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۰ بدون تغییر
۱۰۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۴۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۰ بدون تغییر
۱۰۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۲۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۳۰۰ بدون تغییر
۱۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۷۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۳۰۰ بدون تغییر
۱۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۹۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۶۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵.۱۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶.۴۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۳.۵۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۶۱۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد سیرجان جهان فولاد با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه جهان فولاد سیرجان : در سال 1388 در شهر کرمان بهره برداری شد. میلگردهای تولید شده در این کارخانه مطابق با استاندارد ملی 3231 و در سایزهای 8 الی 32 و با آلیاژ A2 و A3 در سه دسته میلگرد ساده، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی وارد بازار شده است.

میلگرد پرشین فولاد

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۷۱۰۰ بدون تغییر
۱۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۸۰۰ بدون تغییر
۱۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰. بدون تغییر
۱۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
۱۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
۱۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
۱۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
۱۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
۱۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۶۷۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد پرشین فولاد با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه پرشین فولاد: در سال 1365 در زمینه تولید انواع محصولات فولادی تاسیس گردید. همچنین کارخانه پرشین فولاد قزوین در سال 1385 به تولید انواع میلگرد با آلیاژهای A1، A2 ، A3 و A4 با تناژ500 هزار تن در سال پرداخت. میلگردهای تولید شده در این کارخانه تحت استاندارد ISO 9001-2008 و مطابق با ISIRI-3132 می باشد.

میلگرد سیادن ابهر

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵.۵۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۹۰۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷.۴۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۴۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۱۰.۶۸۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۸۰۰۹۰۰ تومان افزایش
۱۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۴۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۴۰۰ بدون تغییر
۱۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۸۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۴۰۰ بدون تغییر
۱۳۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۳۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۹۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۳۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۹۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰.۵۰۰ تومان افزایش
۱۳۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۶۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۳۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۶۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۳۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۳۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۲۷۱۰۰۵۰۰ تومان افزایش
قیمت میلگرد سیادن ابهر با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه سیادان ابهر: در سال 1385 تاسیس گردید و با برند میلگرد سیادان ابهر خود را به بازار معرفی کرد. این کارخانه به تبعیت از استاندارد روسی، با استفاده از خط نورد گرم، به تولید میلگرد A2 و A3 و در سایزهای 8 تا 32 می پردازد. لذا میلگردهای موجود در بازار این کارخانه از نوع آجدار جناغی و موازی است.

میلگرد فولاد خراسان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۳۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۸۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۳۰۲۰۰200 تومان افزایش
۱۳۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۵۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۹۷۰۰200 تومان افزایش
۱۴۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۲۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۹۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۶۴۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۷۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۲۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷.۹۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
۱۴۷کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵.۷۲۱۲کارخانه۲۷۰۰۰200 تومان افزایش
قیمت میلگرد فولاد خراسان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

مجتمع فولاد نیشابور خراسان در سال 1380 به بهره برداری رسید. این کارخانه به تولید میلگرد ساده 240 و آجدار مارپیچ 340 و آج جناغی 400 در سایز های 10 تا 32 میپردازد. از ویژگی های این میلگرد می توان به قیمت مناسب آن اشاره کرد که باعث جذب متقاضیان زیادی شده.

میلگرد میانه

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۴۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۸۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۸۳۰۰400 تومان افزایش
۱۴۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۷۴۰۰400 تومان افزایش
۱۵۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۸۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
۱۵۷کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۶۹۰۰400 تومان افزایش
قیمت میلگرد میانه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد فایکو

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۵۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۴۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۸۱۰۰ بدون تغییر
۱۵۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۱۶۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۸۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۲۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
۱۶۷کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد فایکو با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد ظفر بناب

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۶۸کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۱۲کارخانه ظفر بناب۲۸۱۰۰ بدون تغییر
۱۶۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۹۰۰ بدون تغییر
۱۷۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۹۰۰ بدون تغییر
۱۷۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۳.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
۱۷۸کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۷۵۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد ظفر بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه فولاد ظفر بناب در سال 1386 تاسیس شد. این کارخانه دارای 5 خط تولید است که 2 خط آن به تولید میلگرد اختصاص دارد. می توان گفت میلگرد از مهمترین محصولات تولید شده این کارخانه می باشد. میلگردهای آجدار A2 در سایزهای 8 تا 14 و آجدار A3 در سایزهای 8 تا 32 در بازار موجود می باشد.

میلگرد شاهرود

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۷۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۴۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۹۳۰۰ بدون تغییر
۱۸۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۹۲۰۰ بدون تغییر
۱۸۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۹۲۰۰ بدون تغییر
۱۸۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۸۰۰۰ بدون تغییر
۱۸۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۸۰۰۰ بدون تغییر
۱۸۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۸۰۰۰ بدون تغییر
۱۸۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۸۰۰۰ بدون تغییر
۱۸۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۸۱۱کارخانه فولاد شاهرود۲۸۰۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد شاهرود با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

کارخانه فولاد شاهرود در سال 1380 با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال تاسیس گردید. در این کارخانه میلگرد آجدار و میلگرد ساده در گرید A2 و A3 در سایزهای 10 تا 32 تولید می شود. اما این کارخانه به دلیل نداشتن خط تولید wire road امکان تولید میلگرد در سایز 8 و کمتر از آن را ندارد.

میلگرد سپهر ایرانیان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۸۷کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه سپهر ایرانیان۲۹۱۰۰۶۰۰ تومان افزایش
۱۸۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه سپهر ایرانیان۰ بدون تغییر
۱۸۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۱۰۱۲کارخانه سپهر ایرانیان۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد اروند

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۷۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۷۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۹۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۹.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیرید
بدون تغییر
قیمت میلگرد اروند با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد ارگ تبریز

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹۸کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۱۰.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۰
بدون تغییر
۱۹۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۱۴.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۰
بدون تغییر
۲۰۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۷۳۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶َA3۱۹۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۸.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
۲۰۸کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۶۸۰۰۱۰۰۰ تومان افزایش
قیمت میلگرد ارگ تبریز با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد کویر کاشان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۲۰۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۰۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۰ بدون تغییر
۲۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۰ بدون تغییر
۲۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۸۸۰۰ بدون تغییر
۲۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۸۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹.۲۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴.۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۴۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۸.۵۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
۲۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۲۷۷۰۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد کویر کاشان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۲۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۴۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۹۵۰ بدون تغییر
۲۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۷۵۰ بدون تغییر
۲۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۰۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۸۲۵۰ بدون تغییر
۲۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۷۵۰ بدون تغییر
۲۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴َA3۱۳.۹۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۲۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
۲۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۳.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۵۰ بدون تغییر
قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

قیمت امروز میلگرد بر اساس استعلام از کارخانه های تولید میلگرد،درج شده است و امکان خرید میلگرد با قیمت های مندرج فراهم می باشد.

پاسخ به سوالات درباره میلگرد

کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید کننده بهترین میلگرید در ایران می باشد و تحت عناوین میلگرد ذوبی یا میلگرد اصفهان شناخته می شود

متریال بکار رفته و وزن متفاوت میلگردها و همچنین میزان تقاضا از عوامل تاثیر گذار بر تنوع قیمت میلگرد کارخانه های مختلف است

قیمت های میلگرد درج شده با احتساب ارزش افزوده می باشد

هر کارخانه علامت اختصاری به خود را بر روی میلگرد تولیدی حک می کند که بر این اساس قابل شناسایی است

بعد از انتخاب کارخانه و نوع میلگرد با تلفن واحد فروش تماس گرفته و پیش فاکتور دریافت نمایید

مطالب پیشنهادی درباره میلگرد


محاسبه وزن میلگرد ساختمان

محاسبه وزن میلگرد ساختمان

تخمین وزن میلگرد مورد استفاده در ساختمان...

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

مهم ترین مزیت رابیتس، استحکام بالای آن است...