قیمت روز آهن ‌آلات :

آهن خاورمیانه اطلس ، فروش انواع آهن آلات با بهترین قیمت موجود در بازار ، شامل میلگرد ، تیرآهن ، انواع ورق ، قوطی و پروفیل ، انواع لوله ، نبشی ، ناودانی ، سپری و محصولات مفتولی را در این سایت منتشر می کند.

قیمت میلگرد

میلگرد ۱۰ آریا ذوب۱۷1,۰۰۰ ریال
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

۱۷5,۰۰۰ ریال

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان۱68,۰۰۰ ریال
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان۱۷5,5۰۰ ریال
میلگرد میلگرد 18 ظفر بناب

۱۷5,0۰۰ ریال

میلگرد 20 سیادن ابهر

۱66,۰۰۰ ریال

قیمت تیرآهن

تیرآهن 14 ذوب آهن کارخانه
163,000 ریال
تیرآهن 16 ذوب آهن در بنگاه اصفهان
31,500,000 ریال
تیرآهن 18 ذوب آهن
38,000,000 ریال
تیرآهن 20 ظفر بناب 181000 ریال
تیرآهن 22 ذوب آهن کارخانه

183000 ریال

تیرآهن 24 ذوب آهن در بنگاه اصفهان

69,500,000ریال

ورق آهنی

ورق 2 سیاه فولاد مبارکه (1.25)
2820000 ریال
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه(1.5)
269000 ریال
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز
تماس بگیرید
ورق 0.50 گالوانیزه(1.25)
323,000 ریال
ورق 1.25 روغنی
تماس بگیرید
ورق ۲ اسیدشویی
تماس بگیرید

لوله فولادی

لوله 2 گالوانیزه
364,000 ریال
لوله 1/2 1 داربستی(2)
284,000 ریال
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان
294,500ریال
  
  

قوطی و پروفیل

پروفیل20 z
261,700 ریال
پروفیل چهارچوبی
285,500 ریال
قوطی صنعتی 50 * 50
284,000 ریال
  
  

نبشی و ناودانی و سپری

نبشی 4(4)
۱۸۸,۰۰۰ریال
ناودانی 10(12)
188,000 ریال
سپری 5
193,000 ریال
  
  

برخی از شركت های تامين كننده فولاد ایران