قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه
دسترسی سریع

شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول و نحوه خرید در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8:30 صیح تا 16 بعدازظهر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید


ارتباط با واحد فروش ورق سیاه

شماره تماس:36065000-031


تماس با کارشناس از طریق واتساپ

شماره تماس: 09911508087

ورق سیاه فولاد مبارکه

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱ورق 2.5 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض1.25انبار اصفهان۳۷۴۰۰ بدون تغییر
۲ورق 2 سیاه فولادورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.25انبار اصفهان۳۷۲۰۰ بدون تغییر
۳ورق 2سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1انبار اصفهان۳۸۱۰۰ بدون تغییر
۴ورق 3سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.25انبار اصفهان۳۷۶۰۰ بدون تغییر
۵ورق 3 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۷۳۰۰ بدون تغییر
۶ورق 4 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۷۸۰۰ بدون تغییر
۷ورق 5 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۸۲۰۰ بدون تغییر
۸ورق 6 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۸۳۰۰ بدون تغییر
۹ورق 6 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۳۰۰ بدون تغییر
۱۰ورق 8 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۸۳۰۰ بدون تغییر
۱۱ورق 8 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۳۰۰ بدون تغییر
۱۲ورق 10 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۸۷۰۰ بدون تغییر
۱۳ورق 10سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۹۰۰ بدون تغییر
۱۴ورق 12 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۸۳۰۰ بدون تغییر
۱۵ورق 12 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهان۴۲۸۰۰ بدون تغییر
۱۶ورق 15 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۳۷۹۰۰ بدون تغییر
۱۷ورق 15 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهان۴۲۹۰۰ بدون تغییر
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

ورق سیاه فولاد اصفهان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۸ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۱۹ورق 20 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۰ورق 25 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۱ورق 30 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۲ورق 35 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۳ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2*1انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۴ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۵ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۶ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت4*1.120انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۷ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۸ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۲۹ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۳۰ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۳۱ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۱۸۰۰ بدون تغییر
۳۲ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۵۰۰۰۰ بدون تغییر
۳۳ورق 5سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۷۸۰۰ بدون تغییر
۳۴ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۷۷۰۰ بدون تغییر
۳۵ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۱۸۰۰ بدون تغییر
۳۶ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۲۵۰۰ بدون تغییر
۳۷ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۷۵۰۰ بدون تغییر
۳۸ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۴۷۵۰۰ بدون تغییر
۳۹ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۰ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۱ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۲ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۳ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۴ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۵ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۶ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۷ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1*2انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۸ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1.5*6انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۴۹ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
۵۰ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیرید بدون تغییر
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

ورق سیاه فولاد کاویان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۵۱ورق 15سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.25کارخانه اهواز۰ بدون تغییر
۵۲ورق 20سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.25کارخانه اهواز۳۰۳۰۰ بدون تغییر
۵۳ورق 30سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۰ بدون تغییر
۵۴ورق 35سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۰ بدون تغییر
۵۵ورق 40سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۰ بدون تغییر
۵۶ورق 12سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۰ بدون تغییر
۵۷ورق 15سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۳۳۳۰۰ بدون تغییر
۵۸ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۳۰۳۰۰ بدون تغییر
۵۹ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۳۰۳۰۰ بدون تغییر
۶۰ورق 30سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۳۱۵۰۰ بدون تغییر
۶۱ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۳۱۵۰۰ بدون تغییر
۶۲ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۳۲۰۰۰ بدون تغییر
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

ورق سیاه فولاد سبا

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف ضخامتواحدآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۶۳ورق 2 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهان۳۷۳۰۰ بدون تغییر
۶۴ورق 2.5 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهان۴۰۶۰۰ بدون تغییر
۶۵ورق 3 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهان۳۷۷۰۰ بدون تغییر
۶۶ورق 3 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۷۲۰۰ بدون تغییر
۶۷ورق 4 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۷۷۰۰ بدون تغییر
۶۸ورق 5 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۸۱۰۰ بدون تغییر
۶۹ورق 6 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۸۳۰۰ بدون تغییر
۷۰ورق 6 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۶۰۰ بدون تغییر
۷۱ورق 8 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۸۰۰۰ بدون تغییر
۷۲ورق 8 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۷۰۰ بدون تغییر
۷۳ورق 10 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۸۸۰۰ بدون تغییر
۷۴ورق 10 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۴۴۳۰۰ بدون تغییر
۷۵ورق 12 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۳۸۱۰۰ بدون تغییر
۷۶ورق 12 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۴۳۹۰۰ بدون تغییر
قیمت ورق سیاه فولاد سبا با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است

متن مورد منظر برای صفحه قیمت ورق سیاه

مطالب پیشنهادی درباره میلگرد


محاسبه وزن میلگرد ساختمان

محاسبه وزن میلگرد ساختمان

تخمین وزن میلگرد مورد استفاده در ساختمان...

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

مهم ترین مزیت رابیتس، استحکام بالای آن است...