قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷


ارتباط با واحد فروش ورق گالوانیزه کاشان

شماره تماس:36065000-031


تماس با کارشناس از طریق واتساپ

شماره تماس: 09911508087

درباره ورق گالوانیزه کاشان
ورق گالوانیزه کاشان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

ردیفعرضضخامتواحدحالتابعادمحل تحویلقیمتروند
۱۱ورق گالوانیزه 30 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۶۱۱۰۰ بدون تغییر
۲۱ورق گالوانیزه 35 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۰ بدون تغییر
۳۱.۲۵ورق گالوانیزه 35 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۰ بدون تغییر
۴۱ورق گالوانیزه 40 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۵۶۹۰۰ بدون تغییر
۵۱.۲۵ورق گالوانیزه 40 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۵۶۱۰۰ بدون تغییر
۶۱ورق گالوانیزه 45 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۵۳۵۰۰ بدون تغییر
۷۱.۲۵ورق گالوانیزه 45 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۵۳۵۰۰ بدون تغییر
۸۱ورق گالوانیزه 50 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۵۰۶۰۰ بدون تغییر
۹۱.۲۵ورق گالوانیزه 50 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۵۰۶۰۰ بدون تغییر
۱۰۱ورق گالوانیزه 60 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۹۲۰۰ بدون تغییر
۱۱۱.۲۵ورق گالوانیزه 60 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۹۲۰۰ بدون تغییر
۱۲۱ورق گالوانیزه 65 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۰ بدون تغییر
۱۳۱.۲۵ورق گالوانیزه 65 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۰ بدون تغییر
۱۴۱ورق گالوانیزه 70 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۶۱۰۰ بدون تغییر
۱۵۱.۲۵ورق گالوانیزه 70 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۵۶۰۰ بدون تغییر
۱۶۱ورق گالوانیزه 75 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۰ بدون تغییر
۱۷۱.۲۵ورق گالوانیزه 75 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۰ بدون تغییر
۱۸۱ورق گالوانیزه 80 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۵۶۰۰ بدون تغییر
۱۹۱.۲۵ورق گالوانیزه 80 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۵۶۰۰ بدون تغییر
۲۰۱ورق گالوانیزه 85 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۰ بدون تغییر
۲۱۱.۲۵ورق گالوانیزه 85 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۰ بدون تغییر
۲۲۱ورق گالوانیزه 90 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۵۶۰۰ بدون تغییر
۲۳۱.۲۵ورق گالوانیزه 90 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۵۶۰۰ بدون تغییر
۲۴۱ورق گالوانیزه 1 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۷۴۰۰ بدون تغییر
۲۵۱.۲۵ورق گالوانیزه 1 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.5کارخانه۴۷۴۰۰ بدون تغییر
۲۶۱ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکیلوگرمرولعرض 1کارخانه۴۶۳۰۰ بدون تغییر
۲۷۱.۲۵ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۶۳۰۰ بدون تغییر
۲۸۱ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکیلوگرمرولعرض 1.25کارخانه۴۷۷۰۰ بدون تغییر
قیمت سایر کارخانه ها :
قیمت ورق گالوانیزه کاشان,

مطالب پیشنهادی


محاسبه وزن میلگرد ساختمان

محاسبه وزن میلگرد ساختمان

تخمین وزن میلگرد مورد استفاده در ساختمان...

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

رابیتس چیست و انواع آن کدام است؟

مهم ترین مزیت رابیتس، استحکام بالای آن است...