ورق سیاه

به آن دسته از آهن آلاتی که سطحی صیقلی و صاف دارند، ورق گفته می شود. ورقهای سیاه را می توان به دو شکل رول و برش خورده خریداری نمود. در تولید انواع ورق معمولا از دو تکنولوژی نورد گرم و سرد استفاده می شود و به ورقهایی که محصول نهایی تولید شده توسط تکنولوژی نورد گرم هستند، ورق سیاه می گویند.

کاربرد ورق سیاه

بسته به ضخامت و استاندارد، از ورق سیاه در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و خودرو سازی بهره می گیرند. از انواع ورق سیاه می توان به ورق ST33 یا همان ST37 اشاره نمود که بیشتر در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع دیگری از این محصول، ورق سیاه ST52 می باشد که بخاطر ضخیم بودن، از آن در ساخت سیلندرهای گاز و انواع تانکر استفاده می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه

مهمترین عامل تعیین کننده در قیمت ورق سیاه، ضخامت آن می باشد. این ورق از ضخامت 1.5 میلیمتر تا 200 میلیمتر در بازار وجود دارد. ورقهایی که ضخامت آنها از 15 میل فراتر رود، تنها بصورت شیت یا برش خورده تولید می شود.

 

 

 

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ به روزرسانی 21 شهرور 1400

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد محل تحویل-کارخانه

قیمت (ریال)

1 ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

2 ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۴۳,۰۰۰

3 ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۴۷,۰۰۰

4 ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۳,۰۰۰

5 ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت

6 * 1.5

کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۵,۰۰۰

6 ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۴,۰۰۰

7 ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۵,۰۰۰

8 ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۴,۰۰۰

9 ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۶۲,۰۰۰

10 ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۶۳,۰۰۰

11 ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۴,۰۰۰

12 ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۵,۰۰۰

13 ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۴,۰۰۰

14 ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان

۲۵۵,۰۰۰

*تمامی قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد محل تحویل-کارخانه قیمت (ریال)
1 3 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
2 4 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
3 5 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
4 6 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
5 8 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
6 8 شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
7 10 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
8 10 شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
9 12 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
10 12 شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
11 15 شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
12 15 رول عرض 1.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان تماس بگیرید
*تمامی قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد محل تحویل-کارخانه قیمت (ریال)
1 20 شیت (فابریک) 6*2 کیلوگرم انبار اهواز تماس بگیرید
2 30 شیت (فابریک) 6*2 کیلوگرم انبار اهواز تماس بگیرید
3 25 شیت (فابریک) 6*2 کیلوگرم انبار اهواز تماس بگیرید
4 35 شیت (فابریک) 6*2 کیلوگرم انبار اهواز تماس بگیرید
5 40 شیت (فابریک) 6*2 کیلوگرم انبار اهواز تماس بگیرید
*تمامی قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

تاریخ به روزرسانی 20 شهرور 1400

ردیف ضخامت (mm) ظحالت ابعاد (m) واحد محل تحویل-کارخانه

قیمت (ریال)

1 ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۳۰۷,۰۰۰
2 ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۳۰۷,۰۰۰
3 ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۳۱۰,۰۰۰
4 ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۲۹۴,۰۰۰

5 ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۲۸۰,۰۰۰

6 ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۲۹۰,۰۰۰
7 ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۲۸۰,۰۰۰

8 ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2 کیلوگرم

انبار اهواز

۲۷۸,۰۰۰

*تمامی قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف

ضخامت (mm)

حالت ابعاد (m) واحد محل تحویل-کارخانه قیمت (ریال)
1 ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم انبار اهواز

۲۷۷,۰۰۰

2 ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.25 کیلوگرم انبار اهواز

تماس بگیرید

3 ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم انبار اهواز

۲۶۰,۰۰۰

4 ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.25 کیلوگرم انبار اهواز

۲۵۶,۰۰۰

5 ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم انبار اهواز

۲۶۵,۰۰۰

6 ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم انبار اهواز

۲۴۰,۰۰۰

7 ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5 کیلوگرم انبار اهواز

۲۴۰,۰۰۰

*تمامی قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه