قیمت پروفیل

قیمت پروفیل زد (z)

تاریخ بروز رسانی 20 شهریور 1400

ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) ظطول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال)
۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان

تماس بگیریدل

۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان

۲۵۴,۵۰۰

۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان

۲۶۱,۷۰۰

۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان

۲۵۴,۷۰۰

۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان

۲۵۴,۵۰۰

۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان

۲۵۴,۷۰۰

۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان

۲۵۴,۷۰۰

 

م

قیمت پروفیل درب و پنجره

تاریخ بروز رسانی 20 شهریور 1400

نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کد محصول کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۸ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۸ اصفهان

۲۸۲,۰۰۰

پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۷ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۷ اصفهان

۲۸۲,۰۰۰

پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۹ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ ۵۰۹ اصفهان

۲۸۲,۰۰۰

چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ ۸۶.۱ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ ۸۶.۱۱ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ ۸۶.۱۱ اصفهان

۲۸۲,۰۰۰

چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ _ اصفهان

۲۷۹,۰۰۰

توضیحات

 

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

تاریخ بروز رسانی 20 شهریور 1400

ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) ارتفاع(mm) کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

۳ ۲۳ ۶ ۱۶۰ اصفهان

۲۵۶,۵۰۰

۳ ۴۵ ۶ ۱۸۰ اصفهان

۲۵۶,۵۰۰

۳ ۴۸ ۶ ۲۰۰ اصفهان

۲۵۶,۵۰۰

۳ ۵۱ ۶ ۲۲۰ اصفهان

۲۵۶,۵۰۰

۳ ۵۵ ۶ ۲۴۰ اصفهان

۲۵۶,۵۰۰

توضیحات

 

قیمت پروفیل آبرو

تاریخ بروز رسانی 20 شهریور 1400

نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) ارتفاع(cm) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال)
یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ ۱۸ اصفهان

۲6۲,۰۰۰

دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ ۱۸ اصفهان

۲6۲,۰۰۰

 

 

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه