قیمت قوطی

 

قیمت قوطی صنعتی

تاریخ بروز رسانی 20 شهریور  1400

سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری محل بارگیری قیمت (ریال)
۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۹,۰۰۰

۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۲۰۰

۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان کارخانه

۲۷۸,۰۰۰

۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۲۰۰

۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان کارخانه

۲۶۵,۰۰۰

توضیحات

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

تاریخ بروز رسانی 20  شهریور  1400

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری

قیمت (ریال)

۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه