قیمت قوطی

 

قیمت قوطی صنعتی

سایز قوطی(mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۰*۲۰۲۵.۷۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۲۰۰ ۱۰۰۰
۲۰*۳۰۲۹.۵۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۳۰*۳۰۲۱۱.۵۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۰*۴۰۲۱۱.۵۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۰*۲۰۲۷.۷۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۲۰۰ ۱۰۰۰
۵۰*۵۰۲۱۹۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۶۰*۶۰۲۲۳۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۰*۴۰۲۱۵۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۷۰*۷۰۲۲۷۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۰*۸۰۲۲۳۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۹۰*۹۰۲۳۴۶اصفهانکارخانه۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۰*۲۰۲.۵۱۰۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۲۰۰ ثابت
۲۰*۳۰۲.۵۱۲۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۲۰*۴۰۲.۵۱۵۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۳۰*۳۰۲.۵۱۵۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۴۰۲.۵۱۹۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۷۰*۷۰۲.۵۳۳۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۶۰۲.۵۲۴۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۸۰*۸۰۲.۵۳۸۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۸۰۲.۵۲۹۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۱۰۰۲.۵۳۳۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۹۰*۹۰۲.۵۴۲۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۵۰*۱۰۰۲.۵۳۴۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۵۰*۱۰۰۳۴۱۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۱۰۰۳۳۹۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۹۰*۹۰۳۵۱۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۱۰۰*۱۰۰۳۵۶۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴۰*۸۰۳۳۴۶اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۱۲۰*۱۲۰(ستونی)۳۱۳۶۱۲اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۱۳۰*۱۳۰(ستونی)۳۱۴۷۱۲اصفهانکارخانه۱۸۹,۰۰۰ ثابت

توضیحات

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیفسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۲۰*۲۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۲۳۰*۲۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۳۳۰*۳۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۴۴۰*۲۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۵۴۰*۴۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۶۵۰*۵۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۷۶۰*۴۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۸۶۰*۶۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۹۸۰*۴۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه