سوالات متداول :

بله، قیمت ها به روز می باشد.

ارسال توسط باربری انجام می شود.

بستگی به بازار دارد، ولی نهایتا اعتبار تا پایان آن روز می باشد.

بستگی به بار بین یک تا سه روز می باشد.

هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد.

از همه شهرها و ارسال بار به همه جا.

به صورت نقدی

به عهده مشتری و با استعلام از باربری میزان هزینه ارسال مشخص می شود.

بسته به شرایط اعلامی کارخانه متغیر است.

به صورت حضوری و غیرحضوری