تیرآهن IPE

 

قیمت تیرآهن ناب تبریز

 

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۳۲ ۱۲   کیلوگرم ۱۳۲,۵۰۰  
۱۶ ۱۷۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۳۲,۵۰۰  
۱۸ ۲۱۲ ۱۲   کیلوگرم  

 

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

  

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۲۱ ۱۲   کیلوگرم  
۱۴ ۱۳۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۷,۵۰۰  
۱۴ ۱۴۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۷,۵۰۰  
۱۴ ۱۵۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۷,۵۰۰  
۱۶ ۱۷۰ ۱۲   کیلوگرم  

 

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

  

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۳۲ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۴,۰۰۰  
۱۴ ۱۶۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰  
۱۶ ۱۷۰ ۱۲   کیلوگرم  
۲۰ ۲۴۲ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰  

 

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

  

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۳۴ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۶,۰۰۰  
۱۴ ۱۴۷ ۱۲   کیلوگرم  
۱۶ ۱۸۰ ۱۲   کیلوگرم  
۱۸ ۲۱۵ ۱۲   کیلوگرم  
۲۰ ۲۵۵ ۱۲   کیلوگرم  
۲۲ ۳۰۰ ۱۲   کیلوگرم  

 

قیمت تیرآهن ظفر بناب

     

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۳۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۲,۰۰۰  
۲۰ ۲۴۲ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۳,۵۰۰  

 

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

     

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۲۵ ۱۲   شاخه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰  
۱۴ ۱۳۰ ۱۲   شاخه  
۱۶ ۱۷۰ ۱۲   شاخه ۲۱,۸۰۰,۰۰۰  
۱۸ ۲۰۵ ۱۲   شاخه ۲۵,۸۰۰,۰۰۰  

 

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

   

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m)   واحد قیمت (ریال)  
۱۴ ۱۳۰ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۲,۵۰۰  
۱۶ ۱۶۷ ۱۲   کیلوگرم ۱۲۲,۵۰۰  
۱۸ ۲۱۳ ۱۲   کیلوگرم  

 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

     

سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال)
۱۲ ۱۲۵ ۱۲ کیلوگرم ۴۴
۱۴ ۱۵۵ ۱۲ کیلوگرم ۳۶
۱۶ ۱۹۰ ۱۲ کیلوگرم ۳۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۸ ۲۲۶ ۱۲ کیلوگرم ۲۴ ۱۲۵,۰۰۰
۲۰ ۲۶۹ ۱۲ کیلوگرم ۱۸ ۱۵۰,۰۰۰
۲۲ ۳۱۵ ۱۲ کیلوگرم ۱۶ ۱۴۰,۵۰۰
۲۴ ۳۶۹ ۱۲ کیلوگرم ۱۴
۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلوگرم ۱۲
۳۰ ۵۰۷ ۱۲ کیلوگرم ۱۰

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه