تیرآهن هاش (HEB)

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

   تاریخ بروز رسانی 18 شهریور  1400

سایز واحد وزن(کیلوگرم)

قیمت (ریال)

۱۰۰ کیلوگرم ۲۰۰

تماس بگیرید

۱۲۰ کیلوگرم ۲۴۰

تماس بگیرید

۱۴۰ کیلوگرم ۲۹۶

۲۳8,۰۰۰

۱۶۰ کیلوگرم

۳۶۴

تماس بگیرید
۱۸۰ کیلوگرم

۴۲۶

۱۶2,۰۰۰
۲۰۰ کیلوگرم ۵۱۰

۲39,۰۰۰

۲۲۰ کیلوگرم ۶۱۰

تماس بگیرید

۲۴۰ کیلوگرم ۷۲۰

تماس بگیرید

۲۶۰ کیلوگرم ۸۲۰

تماس بگیرید

۲۸۰ کیلوگرم ۹۲۰

تماس بگیرید

۳۰۰ کیلوگرم ۱۰۵۰

تماس بگیرید

۳۲۰ کیلوگرم ۱۱۷۰

تماس بگیرید

۳۴۰ کیلوگرم ۱۲۶۰

تماس بگیرید

۳۶۰ کیلوگرم ۱۳۴۴

تماس بگیرید

۴۰۰ کیلوگرم ۱۵۰۰

تماس بگیرید

۴۵۰ کیلوگرم ۱۶۸۰

تماس بگیرید

۵۰۰ کیلوگرم ۱۸۶۰

تماس بگیرید

۵۵۰ کیلوگرم ۱۹۹۲

تماس بگیرید

۶۰۰ کیلوگرم ۲۱۳۶

تماس بگیرید

۶۵۰ کیلوگرم ۲۲۸۰

تماس بگیرید

۷۰۰ کیلوگرم ۲۴۴۸

تماس بگیرید

۸۰۰ کیلوگرم ۲۶۸۸

تماس بگیرید

۹۰۰ کیلوگرم ۳۰۲۴

تماس بگیرید

۱۰۰۰ کیلوگرم ۳۲۶۴

تماس بگیرید

 

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

   تاریخ بروز رسانی 18 شهریور  1400

سایز واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال)
۱۰۰ کیلوگرم ۲۴۰

تماس بگیرید

۱۲۰ کیلوگرم ۳۲۰

تماس بگیرید

۱۴۰ کیلوگرم ۴۰۰

تماس بگیرید

۱۶۰ کیلوگرم ۵۰۰

۱69,۰۰۰

۱۸۰ کیلوگرم ۵۹۰

۱۶2,۰۰۰

۲۰۰ کیلوگرم ۷۳۰

۱70,۰۰۰

۲۲۰ کیلوگرم ۸۵۰

تماس بگیرید

۲۴۰ کیلوگرم ۹۹۸

تماس بگیرید

۲۶۰ کیلوگرم ۱۱۲۰

تماس بگیرید

۲۸۰ کیلوگرم ۱۲۴۰

تماس بگیرید

۳۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۰

تماس بگیرید

۳۲۰ کیلوگرم ۱۵۲۴

تماس بگیرید

۳۴۰ کیلوگرم ۱۶۰۸

تماس بگیرید

۳۶۰ کیلوگرم ۱۷۰۴

تماس بگیرید

۴۰۰ کیلوگرم ۱۸۶۰

تماس بگیرید

۴۵۰ کیلوگرم ۲۰۵۲

تماس بگیرید

۵۰۰ کیلوگرم ۲۲۴۴

تماس بگیرید

۵۵۰ کیلوگرم ۲۳۸۸

تماس بگیرید

۶۰۰ کیلوگرم ۲۵۴۴

تماس بگیرید

۶۵۰ کیلوگرم ۲۷۰۰ تماس بگیرید
۷۰۰ کیلوگرم ۲۸۹۲ تماس بگیرید
۸۰۰ کیلوگرم ۳۱۴۴ تماس بگیرید
۹۰۰ کیلوگرم ۳۴۹۲ تماس بگیرید
۱۰۰۰ کیلوگرم ۳۷۶۸ تماس بگیرید

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه