تیرآهن هاش (HEB)

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

 

سایز واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال)
۱۰۰ کیلوگرم ۲۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۱۲۰ کیلوگرم ۲۴۰ ۲۱۶,۰۰۰
۱۴۰ کیلوگرم ۲۹۶ ۱۷۱,۰۰۰
۱۶۰ کیلوگرم ۳۶۴ ۱۶۱,۰۰۰
۱۸۰ کیلوگرم ۴۲۶ ۱۲۱,۰۰۰
۲۰۰ کیلوگرم ۵۱۰ ۱۶۶,۰۰۰
۲۲۰ کیلوگرم ۶۱۰ ۲۱۱,۰۰۰
۲۴۰ کیلوگرم ۷۲۰ ۲۱۱,۰۰۰
۲۶۰ کیلوگرم ۸۲۰ ۲۱۱,۰۰۰
۲۸۰ کیلوگرم ۹۲۰ ۲۱۱,۰۰۰
۳۰۰ کیلوگرم ۱۰۵۰ ۲۳۶,۰۰۰
۳۲۰ کیلوگرم ۱۱۷۰ ۲۳۶,۰۰۰
۳۴۰ کیلوگرم ۱۲۶۰ ۲۳۶,۰۰۰
۳۶۰ کیلوگرم ۱۳۴۴ ۲۳۶,۰۰۰
۴۰۰ کیلوگرم ۱۵۰۰ ۲۳۶,۰۰۰
۴۵۰ کیلوگرم ۱۶۸۰ ۲۳۶,۰۰۰
۵۰۰ کیلوگرم ۱۸۶۰ ۲۵۱,۰۰۰
۵۵۰ کیلوگرم ۱۹۹۲ ۲۵۱,۰۰۰
۶۰۰ کیلوگرم ۲۱۳۶ ۲۵۱,۰۰۰
۶۵۰ کیلوگرم ۲۲۸۰ تماس بگیرید
۷۰۰ کیلوگرم ۲۴۴۸ تماس بگیرید
۸۰۰ کیلوگرم ۲۶۸۸ تماس بگیرید
۹۰۰ کیلوگرم ۳۰۲۴ تماس بگیرید
۱۰۰۰ کیلوگرم ۳۲۶۴ تماس بگیرید

 

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

 

سایز واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال)
۱۰۰ کیلوگرم ۲۴۰ ۲۱۶,۰۰۰
۱۲۰ کیلوگرم ۳۲۰ ۲۱۶,۰۰۰
۱۴۰ کیلوگرم ۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۶۰ کیلوگرم ۵۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
۱۸۰ کیلوگرم ۵۹۰ ۱۲۱,۰۰۰
۲۰۰ کیلوگرم ۷۳۰ ۱۶۶,۰۰۰
۲۲۰ کیلوگرم ۸۵۰ ۲۱۱,۰۰۰
۲۴۰ کیلوگرم ۹۹۸ ۲۱۱,۰۰۰
۲۶۰ کیلوگرم ۱۱۲۰ ۲۱۱,۰۰۰
۲۸۰ کیلوگرم ۱۲۴۰ ۲۱۱,۰۰۰
۳۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۰ ۱۸۶,۰۰۰
۳۲۰ کیلوگرم ۱۵۲۴ ۲۳۶,۰۰۰
۳۴۰ کیلوگرم ۱۶۰۸ ۲۳۶,۰۰۰
۳۶۰ کیلوگرم ۱۷۰۴ ۲۳۶,۰۰۰
۴۰۰ کیلوگرم ۱۸۶۰ ۲۳۶,۰۰۰
۴۵۰ کیلوگرم ۲۰۵۲ ۲۳۶,۰۰۰
۵۰۰ کیلوگرم ۲۲۴۴ ۲۵۱,۰۰۰
۵۵۰ کیلوگرم ۲۳۸۸ ۲۵۱,۰۰۰
۶۰۰ کیلوگرم ۲۵۴۴ ۲۵۱,۰۰۰
۶۵۰ کیلوگرم ۲۷۰۰ تماس بگیرید
۷۰۰ کیلوگرم ۲۸۹۲ تماس بگیرید
۸۰۰ کیلوگرم ۳۱۴۴ تماس بگیرید
۹۰۰ کیلوگرم ۳۴۹۲ تماس بگیرید
۱۰۰۰ کیلوگرم ۳۷۶۸ تماس بگیرید

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه