قیمت قوطی و پروفیل

 

قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۱۸ ۲ ۳۰ ۶ 187,000
۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ 177,500
۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ 177,700
۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ 177,700
۱۸ ۳ ۴۶ ۶ 175,500
۲۰ ۳ ۴۹ ۶ 175,700
۲۲ ۳ ۵۲ ۶ 175,700

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی پروفیل

آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ 183,000
۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ 183,000
۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ 183,000
۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ 183,000
۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ 183,000
۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ 183,000
۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ 183,000
۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ 183,000
۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ 183,000
۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ 183,000
۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ 183,000
۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ 178,000
۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ 178,000
۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ 178,000
۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ 178,000
۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ 178,000
۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ 178,000
۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ 178,000
۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ 178,000
۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ 178,000
۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ 178,000
۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ 178,000
۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ 178,000
۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ 176,000
۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ 176,000
۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ 176,000
۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ 176,000
۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ 176,000
۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ 176,000
۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ 176,000

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ 196,000
پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ 197,500
پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ 196,000
پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ 197,500
پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ 197,500
پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ 197,500
چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ 196,000
چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ 196,000
چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ 197,500
چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ 196,000

.

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) ارتفاع(mm) قیمت (ریال)
۳ ۲۳ ۶ ۱۶۰ ۱۸۱,۵۰۰
۳ ۴۵ ۶ ۱۸۰ ۱۸۱,۵۰۰
۳ ۴۸ ۶ ۲۰۰ ۱۸۱,۵۰۰
۳ ۵۱ ۶ ۲۲۰ ۱۸۱,۵۰۰
۳ ۵۵ ۶ ۲۴۰ ۱۸۱,۵۰۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ضخامت (mm) نوع پروفیل وزن شاخه (kg) طول (m) ارتفاع(cm) قیمت (ریال)
۳ یک طرفه ۹۰ ۶ ۱۸ ۱۸۵,۰۰۰
۳ دو طرفه ۱۱۵ ۶ ۱۸ ۱۸۵,۰۰۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ضخامت (mm) سایز (mm) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۰*۲۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۳۰*۲۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۳۰*۳۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۴۰*۲۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۴۰*۴۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۵۰*۵۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶۰*۴۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶۰*۶۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰
۰.۹ الی ۱.۲۵ ۸۰*۴۰ ۶ ۲۲۰,۵۰۰

 

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز(mm) قیمت (ریال)
۴ ۲۰۰ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰
۳.۸ ۱۸۸ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰
۳.۵ ۱۷۵ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰
۳ ۱۴۸ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰
۲.۸ ۱۴۰ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰
۲.۶۵ ۱۳۰ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷۶,۰۰۰

 

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ ۲۴۵,۰۰۰
۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ ۲۴۴,۰۰۰
۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ ۲۴۴,۰۰۰
۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ ۲۴۴,۰۰۰
۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ ۲۴۴,۰۰۰
۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ ۲۴۴,۰۰۰
۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ ۲۴۴,۰۰۰

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه